They offer different flash websites that has animation and sound.

Základní informace o webu antifacebook.net:

 • Tento web vznikl z přesvědčení, že webová služba Facebook není prospěšná naší společnosti, přestože se tak sama prezentuje. Naopak si myslíme, že má negativní celospolečenské dopady.

Cíle webu antifacebook.net:

 • Informování stávajících či potenciálních uživatelů Facebooku o možných reálných hrozbách spojených s používáním této služby. Uvědomujeme si, že Facebook není jediný web s hrozbami, které uvádíme, ale v současné době je tato síť nejrozsáhlejší, a proto poukazujeme především na ni.

 • Poskytování prostoru pro otevřenou diskuzi týkající se problematiky Facebooku. Nebráníme se věcné a slušné diskuzi s uživateli Facebooku či s jeho zastánci.

 • Informování o alternativních webových službách, které nepředstavují reálné bezpečností riziko pro uživatele, jako je tomu u Facebooku.

Na Facebooku a na některých jeho uživatelích nám vadí následující:

 • Styl, jakým je Facebook vytvořen, psychologicky navádí uživatele k tomu, aby o sobě uváděli pravdivé a co nejpodrobnější osobní údaje. Srovnáme-li Facebook s obdobnými sítěmi, jako je například MySpace, je až s podivem, že na Facebooku o sobě uživatelé uvádí několikanásobně víc pravdivých informací.

 • Držení nepředstavitelně velkého množství osobních údajů o uživatelích v rukou soukromé firmy, která s nimi nakládá netransparentně a nezodpovědně. Facebook se stal největší sociální sítí na světě s více než 650 miliony uživatelů. Tento fakt je obrovské lákadlo pro různé internetové zločince (crackery, spammery apod.), kteří často bývají ve svých útocích úspěšní, protože zabezpečení Facebooku značně pokulhává.

 • Využívání osobních údajů o uživatelích společností Facebook pro marketingové kampaně jako velmi účinný prostředek propagace v úzce vymezených cílových skupinách.

 • Zneužívání této "databáze s osobními údaji" policií, tajnými službami či naopak podvodníky a zločinci. V případě policie se totiž často nejedná o prosazování veřejného zájmu, čímž by mělo být udržování vnitřní bezpečnosti, ale o slídilství a neúměrnou kontrolu, kterou můžeme pozorovat také na našich ulicích, kde jsme pod dohledem rozsáhlých kamerových systémů.

 • Uvádění Facebooku jako informačního zdroje dokonce i v renomovaných či veřejnoprávních médiích, která tuto síť využívají jako indikátor veřejného mínění.

 • Zavádění možnosti přispívat v internetových diskuzích pouze uživatelům Facebooku. Příkladem může být diskuze na webu ČT24, který je provozován z koncesionářských poplatků placených námi všemi. Jedná se o zjevnou diskriminaci té části internetových uživatelů, kteří si odmítají založit profil na Facebooku.

 • Negativní sociální dopady služby Facebook na lidskou společnost. Příkladem mohou být tzv. "Facebookové rozvody". Občas se objeví dokonce případy sebevražd či vražd souvisejících s užíváním Facebooku.

 • Fakt, že Facebook je často využívaný pro tzv. virtuální šikanu, která je v mnoha ohledech horší než klasická šikana a může mít i tragické následky.

 • Mnohdy zbytečné nahrazování mezilidské komunikace komunikací elektronickou, kvůli které ztrácejí lidé sociální a jazykové schopnosti. To dokazuje příšerný psaný projev se spoustou pravopisných chyb, jež lze zaznamenat u mnoha uživatelů sociálních sítí.

 • Vysoká návykovost Facebooku, jež byla prokázána seriózními výzkumy.

 • Všeobecně přijímaný názor, že kdo není na Facebooku, ten jakoby neexistoval.

 • Snadná možnost krádeže identity, kdy se může někdo cizí vydávat za někoho jiného a tím poškozovat jeho osobu.

 • Uveřejňování fotografií a dalších informací uživateli Facebooku o lidech, kteří tam nejsou registrování a tedy nemají možnost tyto skutečnosti zjistit, či se proti nim nějak bránit. Zhoršení situace v tomto směru přišlo s možností označování osob na fotkách.

 • Nesoudnost některých rodičů, kteří svým dětem zakládají profily na Facebooku. Berou jim tak možnost vlastní volby. Někteří dokonce zakládají profily dětem v prenatálním stádiu. Na těchto profilech pak zveřejňují například snímky z ultrazvuku.

Nejzajímavější odkazy: